Word lid

Menu

ALV-team

Hieronder vindt u ons ALV-team:

ALV-team

ALV staat voor Algemene Ledenraad Vergadering. 
Kort samengevat zijn een aantal taken van het ALV: goedkeuring verlenen aan de door het bestuur van de DVN vastgestelde beleidsplannen met de daarbij horende begrotingen. Ze behandelt de jaarversla-en en de financiële rekening en moeten hieraan ook goedkeuring verlenen en geven daarmee decharge aan het bestuur an de DVN. Ook benoemen ze (en zonodig schorsen of ontslaan ze) het bestuur.DVN-Nieuws

Uitgelicht

Wil je weten wat diabetes nou precies is en wat er eigenlijk in het lichaam gebeurt? Geen ingewikkelde medische termen, maar "eindelijk op een begrijpelijke manier uitgelegd"? Volg de cursus Leven met diabetes van de DiabetesSchool.